نقد و بررسی

درب لنز نیکون Lens cap Nikon 52mm

درپوش لنز یا درب لنز وسیله ی جانبی است که بر روی لنز قرار میگیرد

این وسیله در مواقعی که ما از دوربین استفاده نمیکنیم برو روی لنز قرار میگیرد

درب لنز به ما کمک میکند که در وقتی که از دوربین استفاده نمیشود لنز دوربین در برابر خط و

خش مقاوم باشد

در پوش لنز همچنین لنز دوربین مارا در برابر گرد و غبار ناشی از هوا و محیط اطراف محافظت

میکند

درب لنز نیکون Lens cap Nikon 52mm

https://mahancamera.com/Product/MHN-15565

به طور کلی میتوان گفت درب لنز سبب بالا بردن عمر استفاده از لنز و ماندگار بودن کیفیت

لنز استفاده میشود